Sähkötöiden suunnittelu ja koulutus, Sähkö-av

Sähkötyöturvallisuuskoulutus

Sähköalan ammattitaitovaatimusten lisäksi jokaiselta sähkötöitä tekevältä vaaditaan sähkötyöturvallisuuskortti. Osaaminen sähköturvallisuudesta pidetään ajan tasalla uusimalla sähkötyöturvallisuuskortti 5 vuoden välein. Yrityksemme järjestää ajoittain yleisiä sähkötyöturvallisuuskorttikoulutuksia sekä pystymme myös räätälöimään koulutuksen yksityisten henkilöiden tai yritysten tarpeisiin.

Sähkötyöturvallisuuskortti on muiden vastaavien osaamistodistusten tapaan tarkoitettu edistämään turvallisia työskentelytapoja työpaikoilla ja ehkäisemään tapaturmia ja muita ongelmatilanteita. 

Sähkötöissä tärkeintä on turvallisuus. Voimassaoleva sähkötyöturvallisuuskortti on todistus siitä, että tietotaitosi on ajantasalla

Sähkötöiden suunnittelu ja koulutus, Sähkö-av

Koulutuksen teemat

Sähkötyöturvallisuuskoulutukseen liittyviä teemoja ovat mm.
-sähkölaitteiston käyttö ja turvallisuus
-työn vaaratekijöiden arviointi
-sähkön vaarat ja tapaturmat
-hätäensiapu
-työmenetelmät
-käyttö- ja kunnossapitomenettelyt
-sähköalan töitä koskevat lait, asetukset ja säädökset

Koulutus sisältää esimerkkejä
-sähkötyön perusteista, töitä koskevista säädöksistä ja standardeista
-vaaratekijöiden läpikäyntiä
-mahdollisia asennusharjoituksia
-kysymysten läpikäyntiä
ja kirjallisen kokeen.

Sähkötöiden suunnittelu ja koulutus, Sähkö-av
Sähkötyöturvallisuuskortti

Sähkötyöturvallisuuskortti

Kokeen läpäistyäsi saat todistukseksi osaamisestasi sähkötyöturvallisuuskortin, joka on voimassa 5 vuotta.
Voimassa olevan sähkötyöturvallisuuskortin voimassaoloaikaa voi jatkaa sähkötyöturvallisuuden kertauskurssilla.

Kertauskurssin koulutuksen teemat käsittelevät tiivistetyssä muodossa samoja aiheita, kuin päivän mittainen sähkötyöturvallisuuskorttikoulutuskin.

Sähkötyöturvallisuuskortti